Dalam membaca puisi, mimik wajah penting. Mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati (senang, sedih, bahagia, marah) disebut ....

A

lafal

B

intonasi

C

jeda

D

ekspresi

Pembahasan:

Membaca puisi (dengan suara) berbeda dengan membaca teks bacaan (dengan suara). Ketika membaca puisi, kita harus memperhatikan lafal, jeda, intonasi, dan ekspresi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari:

  • Lafal: Cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa.
  • Jeda: Hentian sebentar dalam ujaran.
  • Intonasi: Ketepatan penyajian tinggi rendah nada.
  • Ekspresi: Pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Dengan kata lain, mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati (senang, sedih, bahagia, marah).

Maka pilihan jawaban yang tepat adalah "ekspresi".

Ingin latihan soal-soal dengan topik yang sama?

Coba kuis

Ingin cari soal-soal dengan topik yang sama?

Bank Soal


Ayo daftar untuk mendapatkan 34.991 soal latihan!

Daftar sekarang!

Soal Populer Hari Ini