Bank Soal Matematika Wajib SMA Fungsi Kuadrat dan Grafik Parabola

Soal

Pilihan Ganda

Diketahui 3 titik sembarang a,ba,b dan cc dimana merupakan fungsi f(x)=ax2+bx+cf\left(x\right)=ax^2+bx+c

Nilai aa adalah ....

A

25\frac{2}{5}

B

52\frac{5}{2}

C

12\frac{1}{2}

D

52-\frac{5}{2}

E

12\text{}-\frac{1}{2}

Pembahasan:

Diketahui:

a =(1,0)a\ =\left(-1,0\right)

b =(0,2)b\ =\left(0,-2\right)

c =(1,5)c\ =\left(1,-5\right)

f(x)=ax2+bx+cf\left(x\right)=ax^2+bx+c

Ditanya:

Nilai aa?

Jawab:

a=(1,0)a=\left(-1,0\right)

0=ab+c\Leftrightarrow0=a-b+c ...... (1)

b=(0,2)b=\left(0,-2\right)

2=c\Leftrightarrow-2=c ...... (2)

c(1,5)c\left(1,-5\right)

5=a+b+c\Leftrightarrow-5=a+b+c ...... (3)

Substitusi persamaan (2) ke persamaan (3)

5=a+b2\Leftrightarrow-5=a+b-2

3=a+b\Leftrightarrow-3=a+b ...... (4)

Substitusi persamaan (2) ke persamaan (1)

2=ab\Leftrightarrow2=a-b ...... (5)

Eliminasi (4)+(5)

1=2a\Leftrightarrow-1=2a

a=12\Leftrightarrow a=-\frac{1}{2}

Jadi, Nilai aa adalah 12-\frac{1}{2}

Video
28 Februari 2022
Fungsi Kuadrat dan Grafik Parabola
Rangkuman
27 April 2021
Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak | Matematika | Kelas 10 | KD 3.1 & KD 4.1

Siswa

Ingin latihan soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Guru

Ingin akses bank soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Soal Populer Hari Ini

Cek Contoh Kuis Online

Kejar Kuis

Cek Contoh Bank Soal

Kejar Soal