Bank Soal Matematika SMA Integral Substitusi

Soal

Pilgan

Hasil dari 6xx22dx\int\frac{6x}{\sqrt{x^2-2}}dx adalah ....

A

6x22+C6\sqrt{x^2-2}+C

B

3x22+C3\sqrt{x^2-2}+C

C

16x22+C\frac{1}{6}\sqrt{x^2-2}+C

D

13x22+C\frac{1}{3}\sqrt{x^2-2}+C

E

6xx22+C6x\sqrt{x^2-2}+C

Pembahasan:

Misalkan u=x22u=x^2-2 , maka du=2xdxdu=2x dx dx=du2x\Leftrightarrow dx=\frac{du}{2x}

Sehingga menjadi:

6xx22dx=61x22x dx\int\frac{6x}{\sqrt{x^2-2}}dx=6\int\frac{1}{\sqrt{x^2-2}}x\ dx

=61ux du2x=6\int\frac{1}{\sqrt{u}}x\ \frac{du}{2x}

=61udu2=6\int\frac{1}{\sqrt{u}}\frac{du}{2}, ingat bahwa x=x12 \sqrt{x}=x^{\frac{1}{2\ }} dan 1xn=xn\frac{1}{x^n}=x^{-n}

=62u12du=\frac{6}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}du, untuk f(x)=axn, n1f\left(x\right)=ax^n,\ n\ne-1 maka axndx=an+1xn+1+C\int ax^ndx=\frac{a}{n+1}x^{n+1}+C

=3(112+1u12+1)+C=3\left(\frac{1}{-\frac{1}{2}+1}u^{-\frac{1}{2}+1}\right)+C

=3(112+22u12+22)+C=3\left(\frac{1}{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}}u^{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}}\right)+C

=3(112u12)+C=3\left(\frac{1}{\frac{1}{2}}u^{\frac{1}{2}}\right)+C

=3(2u12)+C=3\left(2u^{\frac{1}{2}}\right)+C

=6u+C=6\sqrt{u}+C

=6x22+C=6\sqrt{x^2-2}+C


Jadi, hasil integral substitusi tersebut adalah 6x22+C6\sqrt{x^2-2}+C

K13 Kelas XI Matematika Aljabar Integral Fungsi Aljabar Integral Substitusi Skor 2
Matematika Wajib Teknik Hitung LOTS
Video
23 Februari 2021
Integral Substitusi | Matematika Wajib | Kelas XI
Rangkuman
08 April 2020
Bangun Datar | Matematika | Kelas 4 | Tema 4 Berbagai Pekerjaan | Subtema 1 Jenis-jenis pekerjaan...

Siswa

Ingin latihan soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Guru

Ingin akses bank soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Soal Populer Hari Ini

Cek Contoh Kuis Online

Kejar Kuis

Cek Contoh Bank Soal

Kejar Soal