Perhatikan penyataan di bawah ini!

  • baris pertama dan kedua merupakan sampiran
  • baris ketiga dan keempat merupakan isi
  • bersajak a-b-a-b

Pernyataan di atas termasuk ke dalam ciri ....

A

gurindam

B

pantun

C

syair

D

puisi

Pembahasan:

Pantun adalah puisi Melayu yang telah membudaya dalam masyarakat. Fungsi pantun adalah untuk mendidik sambil menghibur. Pantun menjadi sarana untuk menegur atau menasihati orang tanpa membuat orang tersebut merasa malu atau dipojokkan.

Ciri-ciri pantun:

  • tiap bait terdiri atas empat baris
  • tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata
  • bersajak a-b-a-b
  • baris pertama dan kedua adalah sampiran
  • baris ketiga dan keempat adalah isi

Oleh karena itu, pernyataan di atas termasuk ke dalam ciri pantun.

Bahasa Indonesia Kelas 7 Menulis Puisi Rakyat Ciri Puisi Rakyat KD3.13
Ingin latihan soal-soal dengan topik yang sama?

Coba kuis

Ingin cari soal-soal dengan topik yang sama?

Bank Soal


Ayo daftar untuk mendapatkan 43.786 soal latihan!

Daftar sekarang!

Soal Populer Hari Ini