Video Matematika SD Pecahan Senilai

Penerapan Pecahan Senilai

Bilangan Pecahan Pecahan Senilai Video Kurikulum 2013 K13 Matematika HOTS Soal Cerita
Kuis
Rangkuman

Siswa

Ingin latihan soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Guru

Ingin akses bank soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Soal Populer Hari Ini

Sebuah koperasi Serba Usaha mula-mula menerima kiriman beras sebanyak 32.750 kg. Kiriman kedua sebanyak 25.321 kg. Dari jumlah beras yang ada, mula-mula terjual sebanyak 18.360 kg, kemudian terjual lagi sebanyak 17.925 kg. Jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka sisa beras yang ada di koperasi ada ... kg

Matematika Level 4 Bilangan Penaksiran dan Pembulatan Pembulatan Kelas IV Matematika K13 Kurikulum 2013

Kamu sudah membaca 125 halaman dari sebuah novel dengan jumlah total 500 halaman. Berapa bagian buku yang sudah kamu baca?

Matematika Level 4 Bilangan Pecahan Pecahan Senilai Kelas IV Matematika K13 Kurikulum 2013

11000\frac{1}{1000} sama dengan ...

Pilih semua jawaban yang benar.

Matematika Level 4 Bilangan Pecahan Bentuk Pecahan Kelas IV Matematika K13 Kurikulum 2013

Fungsi utama dari bunga adalah ....

IPA Level 4 Biologi Bagian Tubuh Hewan dan Tumbuhan Bagian Tubuh Tumbuhan Kelas IV IPA K13 Kurikulum 2013

Di bawah ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah karya sastra, kecuali ....

Bahasa Indonesia Level 4 Membaca Buku Sastra Ulasan Buku Sastra Kelas IV Bahasa Indonesia K13 Kurikulum 2013 KD3.5

Faktor persekutuan dari bilangan 36 dan 48 yang habis dibagi 4 adalah ...

Matematika Level 4 Bilangan Faktor dan Kelipatan Faktor Persekutuan Kelas IV Matematika K13 Kurikulum 2013

Source: freepik.com

The following statements are true about a farmer, except ...

Bahasa Inggris Level 4 Bahasa Inggris Jobs Information about Jobs Kelas IV K13 Kurikulum 2013

Cermati puisi berikut!

Ratapan Daud

–Kematian Absalom

 

Akhirnya pergi juga kau. Tanpa berpamit.

Tanpa restu kecuali kesumat. Karena kau

kupanggil pulang untuk tak kuampuni.

 

Betapa sakit dan sepi.

Betapa malam-malam penuh hantu,

penuh mimpi berduri, anakku.

 

Barangkali tanpa setahuku,

sering kau terbangun tengah malam

berpeluh lalu berteriak ngeri.

 

Dulu kau akan memanggilku

dan kuusap kepalamu

sementara kau dekap pinggangku erat.

 

Akulah hantu itu bagimu.

Betapa perih diremehkan

dan dianggap tiada ayah sendiri.

 

Lebih daripada tak diampuni sekalian.

Jiwamu tergantung antara ampunanku

dan rindumu berjumpa.

 

Ada tapi tiada. Pernah kau titip isyarat

mendekatkan diri sebelum akhirnya

pahit hatimu, bertahun kuabaikan.

 

Akulah hantu bagimu.

Engkau yang terindah dari semua,

tapi engkau tiada. Terhilang.

 

September, 2014


(Karya: Cyprianus Bitin Berek)


Pernyataan yang tepat yang terdapat pada puisi tersebut adalah ....

Bahasa Indonesia Level 8 Menulis Puisi Simpulan Isi Puisi Kelas VIII Bahasa Indonesia K13 Kurikulum 2013 KD4.7

Kaktus mempunyai batang dengan kulit tebal dan berlapis lilin yang berfungsi untuk ….

IPA Level 4 Biologi Bagian Tubuh Hewan dan Tumbuhan Bagian Tubuh Tumbuhan Kelas IV IPA K13 Kurikulum 2013

Fill the blanks with 'a' or 'an'.

1. I want to be ... surgeon.

2. She is ... architect.

The correct answers for number 1 and 2 are ....

Bahasa Inggris Level 4 Bahasa Inggris Jobs Vocabulary: Jobs Kelas IV K13 Kurikulum 2013

Cek Contoh Kuis Online

Kejar Kuis

Cek Contoh Bank Soal

Kejar Soal