Bank Soal Matematika SMA Integral Substitusi

Soal

Pilgan

(2x3+x2)3(18x2+6x)dx=....\int\left(2x^3+x^2\right)^3\left(18x^2+6x\right)dx=....

A

3(2x3+x2)4+C3\left(2x^3+x^2\right)^4+C

B

4(2x3+x2)4+C4\left(2x^3+x^2\right)^4+C

C

34(2x3+x2)4+C\frac{3}{4}\left(2x^3+x^2\right)^4+C

D

14(2x3+x2)4+C\frac{1}{4}\left(2x^3+x^2\right)^4+C

E

13(2x3+x2)4+C\frac{1}{3}\left(2x^3+x^2\right)^4+C

Pembahasan:

Misalkan u=2x3+x2u=2x^3+x^2, maka du=6x2+2x dxdu=6x^2+2x\ dx

Sehingga menjadi:

(2x3+x2)3(18x26x)dx\int\left(2x^3+x^2\right)^3\left(18x^2-6x\right)dx(18x26x)\left(18x^2-6x\right) dibagi dengan 3, kemudian 3 diletakkan di depan integral

=3(2x3+x2)3(6x2+2x)dx=3\int\left(2x^3+x^2\right)^3\left(6x^2+2x\right)dx

=3u3du=3\int u^3du, untuk f(x)=axn, n1f\left(x\right)=ax^n,\ n\ne-1 maka axndx=an+1xn+1+C\int ax^ndx=\frac{a}{n+1}x^{n+1}+C

=3(13+1u3+1)+C=3\left(\frac{1}{3+1}u^{3+1}\right)+C

=3(14u4)+C=3\left(\frac{1}{4}u^4\right)+C

=34u4+C=\frac{3}{4}u^4+C

=34(2x3+x2)4+C=\frac{3}{4}\left(2x^3+x^2\right)^4+C


Jadi, hasil integral substitusi tersebut adalah 34(2x3+x2)4+C\frac{3}{4}\left(2x^3+x^2\right)^4+C

K13 Kelas XI Matematika Aljabar Integral Fungsi Aljabar Integral Substitusi Skor 2
Matematika Wajib Teknik Hitung LOTS
Video
23 Februari 2021
Integral Substitusi | Matematika Wajib | Kelas XI
Rangkuman
08 April 2020
Bangun Datar | Matematika | Kelas 4 | Tema 4 Berbagai Pekerjaan | Subtema 1 Jenis-jenis pekerjaan...

Siswa

Ingin latihan soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Guru

Ingin akses bank soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Soal Populer Hari Ini

Cek Contoh Kuis Online

Kejar Kuis

Cek Contoh Bank Soal

Kejar Soal