Bank Soal Matematika SMA Aljabar Vektor

Soal

Pilgan

Diketahui vektor a=yij+k, b=3i+2jk,\vec{a}=y\vec{i}-\vec{j}+\vec{k},\ \vec{b}=3\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}, dan c=i+j4k\vec{c}=\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}. Jika ab\vec{a}\bot\vec{b}, maka hasil dari (a+b)(ca)\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{c}-\vec{a}\right) adalah ....

A

0

B

-5

C

2

D

4

E

-1

Pembahasan:

Diketahui:

Vektor a=yij+k, b=3i+2jk,\vec{a}=y\vec{i}-\vec{j}+\vec{k},\ \vec{b}=3\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}, dan c=i+j4k\vec{c}=\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k} serta ab\vec{a}\bot\vec{b}

Ditanya:

Hasil dari (a+b)(ca)\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{c}-\vec{a}\right)?

Jawab:

Perlu diingat definisi perkalian skalar vektor p\vec{p} dan q\vec{q} yaitu

pq=pqcosθ\vec{p}\cdot\vec{q}=\left|\vec{p}\right|\cdot\left|\vec{q}\right|\cos\theta

dengan θ\theta adalah sudut yang diapit oleh vektor p\vec{p} dan q\vec{q}.

Pada soal diketahui ab\vec{a}\bot\vec{b} atau a\vec{a} tegak lurus dengan b\vec{b} artinya sudut yang diapit vektor a\vec{a} dan b\vec{b} adalah θ=90°\theta=90\degree dengan cosθ=cos90°=0\cos\theta=\cos90\degree=0 sehingga

ab=abcosθ\vec{a}\cdot\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|\cos\theta

ab=ab0\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|0

ab=0\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0

Selain itu, perkalian skalar antara vektor a=a1i+a2j+a3k\vec{a}=a_1\vec{i}+a_2\vec{j}+a_3\vec{k} dan b=b1i+b2j+b3k\vec{b}=b_1\vec{i}+b_2\vec{j}+b_3\vec{k} juga didefinisikan sebagai

ab=a1b1+a2b2+a3b3\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3

sehingga didapat

ab=0\vec{a}\cdot\vec{b}=0

(yij+k)(3i+2jk)=0\Leftrightarrow\left(y\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}\right)\cdot\left(3\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}\right)=0

y.3+(1).2+1(1)=0\Leftrightarrow y.3+\left(-1\right).2+1\left(-1\right)=0

3y21=0\Leftrightarrow3y-2-1=0

3y3=0\Leftrightarrow3y-3=0

3y=3\Leftrightarrow3y=3

y=33\Leftrightarrow y=\frac{3}{3}

y=1\Leftrightarrow y=1

Artinya a=ij+k\vec{a}=\vec{i}-\vec{j}+\vec{k} dan diperoleh

a+b=ij+k+3i+2jk\vec{a}+\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}+3\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}

a+b=i+3ij+2j+kk\Leftrightarrow\vec{a}+\vec{b}=\vec{i}+3\vec{i}-\vec{j}+2\vec{j}+\vec{k}-\vec{k}

a+b=4i+j\Leftrightarrow\vec{a}+\vec{b}=4\vec{i}+\vec{j}

dan

ca=(i+j4k)(ij+k)\vec{c}-\vec{a}=\left(\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}\right)-\left(\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}\right)

ca=i+j4ki+jk\Leftrightarrow\vec{c}-\vec{a}=\vec{i}+\vec{j}-4\vec{k}-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}

ca=ii+j+j4kk\Leftrightarrow\vec{c}-\vec{a}=\vec{i}-\vec{i}+\vec{j}+\vec{j}-4\vec{k}-\vec{k}

ca=2j5k\Leftrightarrow\vec{c}-\vec{a}=2\vec{j}-5\vec{k}

Dengan demikian

(a+b)(ca)=(4i+j)(2j5k)\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{c}-\vec{a}\right)=\left(4\vec{i}+\vec{j}\right)\cdot\left(2\vec{j}-5\vec{k}\right)

(a+b)(ca)=4.0+1.2+0(5)\Leftrightarrow\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{c}-\vec{a}\right)=4.0+1.2+0\left(-5\right)

(a+b)(ca)=2\Leftrightarrow\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{c}-\vec{a}\right)=2

K13 Kelas X Matematika Geometri Vektor Ruang Dimensi Dua dan Tiga Aljabar Vektor Skor 2
Matematika Peminatan Teknik Hitung LOTS
Video
16 Maret 2020
Sudut | Matematika | Kelas IV
Rangkuman
08 April 2020
Bangun Datar | Matematika | Kelas 4 | Tema 4 Berbagai Pekerjaan | Subtema 1 Jenis-jenis pekerjaan...

Siswa

Ingin latihan soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Guru

Ingin akses bank soal, nonton, atau unduh materi belajar lebih banyak?

Buat Akun Gratis

Soal Populer Hari Ini

Cek Contoh Kuis Online

Kejar Kuis

Cek Contoh Bank Soal

Kejar Soal